Vennligst oppdater betalingsinformasjonen din
Hallo,

Vi klarte ikke å fakturere ditt medlemskap for inneværende måned. For å sikre at tjenesten ikke vi? bli avbrutt, bør du oppdater betalingsinformasjonen i da
OPPDATER KONTO NÅ
Etter det viΙ du bli bedt om å οppdatere betaΙingsinfοrmasjοnen.

–Dine venner på Netflix